کاربرد لنز در دوربین

قبل از اینکه به سراغ انواع لنزهای دوربین و معرفی هر یک از آنها برویم در نظر داریم شما را با اهمیت لنز آشنا کنیم؛ در واقع عکاسان به این دلیل برای لنز اهمیت ویژه ای قائل اند که پس از انجام مراحل مکانیکی اجزای داخل دوربین در پروسه ثبت عکس، این لنز است که تصویر را میسازد و تا موقعی که لنز نباشد نمیتوان انتظار عکسی با کیفیت و زیبا را داشت. لنزها از چندین عکسی ساخته می شود که نور از این عدسی ها خود را عبور می دهد و با برخورد با حسگرهای دوربین عکس ها را به وجود می آورند.

شاید با خود بگویید که تشخیص لنزها به دلیل شباهت آنها با یکدیگر بسیار سخت است اما باید بدانید که برای تشخیص لنزها شما باید اطلاعات کامل و درستی از فاصله کانونی داشته باشید. فاصله کانونی به همان فاصله میان مرکز نوری و حسگر دوربین زمانی که لنز بر روی دورترین فاصله دید متمرکز شده است می گویند. هرچه مقدار فاصله کانونی کوتاه تر باشد میدان دید گسترده تر و زوم بر روی سوِژه کمتر می شود و هر اندازه این پارامتر بلندتر باشد میدان دید کوچکتر و زوم بر روی سوژه نیز بیشتر می شود.